อาคารสำนักงาน

ติดตั้งบริเวณกระจกด้านหน้า ประตู และหน้าต่างป้องกันแดด และสร้างความเป็นส่วนตัว